Zum Inhalt springen

Marianische Männerkongregation Eichstätt

Filialkongregation

Großlellenfeld

errichtet 1961
Sodalenstand: 31

Präses:
H. H. Pfarrer Reinhard Pasel, Schlossweg 14a , 91722 Arberg
Präfekt:
Robert Holzschuh, Großlellenfeld 102, 91722 Arberg
1. Assistent:
Helmut Holzschuh, Großlellenfeld, 91722 Arberg
2. Assistent:
Otto Unfried, Cronheim, 91710 Gunzenhausen
Sekretär:
Andreas Limbacher, Goldbühl, 91722 Arberg
Konsultoren:
Alois Merk, Kemmathen
Josef Semmlinger, Kleinlellenfeld
Thomas Wagner, Großlellenfeld

Terminkalender

6. Mai 2018 18.00 Uhr
15. Mai 2018 19.30 Uhr
5. Juni 2018 19.30 Uhr
3. Juli 2018 19.30 Uhr
13. Juli 2018 17.30 Uhr
26. August 2018
Familienwallfahrt nach Neresheim in Baden Württemberg
Ort: Neresheim in Baden Württemberg
4. September 2018 19.30 Uhr
2. Oktober 2018 19.30 Uhr
21. Oktober 2018 09.30 Uhr
Präfekten- und Obmännertagung
Ort: Bischöfliches Seminar
6. November 2018 19.30 Uhr

Seite 1 von 2 1 2  >>