Zum Inhalt springen

Marianische Männerkongregation Eichstätt

Filialkongregation

Großlellenfeld

errichtet 1961
Sodalenstand: 32

Präses:
H. H. Pfarrer Reinhard Pasel, Schlossweg 14a , 91722 Arberg
Präfekt:
Robert Holzschuh, Großlellenfeld 102, 91722 Arberg
1. Assistent:
Rudolf Rebele, Kleinlellenfeld, 91722 Arberg
2. Assistent:
Hans Merk, Großlellenfeld, 91722 Arberg
Sekretär:
Ludwig Ortenreiter, Großlellenfeld, 91722 Arberg
Konsultor:
Willi Heigl, Großlellenfeld, 91722 Arberg
Konsultor:
Helmut Holzschuh, Großlellenfeld, 91722 Arberg
Konsultor:
Alois Merk, Kemmathen, 91722 Arberg
Konsultor:
Josef Semmlinger, Kleinlellenfeld, 91722 Arberg

Terminkalender

24. November 2017 - 26. November 2017
Exerzitien für Männer
Ort: Exerzitienhaus Schloss Hirschberg

Seite 1 von 1 1