Zum Inhalt springen

Marianische Männerkongregation Eichstätt

Filialkongregation

Großlellenfeld

errichtet 1961
Sodalenstand: 31

Präses:
H. H. Pfarrer Reinhard Pasel, Schlossweg 14a , 91722 Arberg
Präfekt:
Robert Holzschuh, Großlellenfeld 102, 91722 Arberg
1. Assistent:
Helmut Holzschuh, Großlellenfeld, 91722 Arberg
2. Assistent:
Otto Unfried, Cronheim, 91710 Gunzenhausen
Sekretär:
Andreas Limbacher, Goldbühl, 91722 Arberg
Konsultoren:
Alois Merk, Kemmathen
Josef Semmlinger, Kleinlellenfeld
Thomas Wagner, Großlellenfeld

Terminkalender

Seite 1 von 1 1

2. Dezember 2018 09.30 Uhr
Einkehrtag zum 1. Advent
Ort: Bischöfliches Seminar Eichstätt
4. Dezember 2018 19.30 Uhr

Seite 1 von 1 1